ลำดับที่ ชื่อเซียน แต้มที่มี
1
10000
2
rong
10000
3
tdedhot33
10000
4
lookpear
10000
5
ERRor
10000
6
10000
7
tanawoot.amzaa.5
10000
8
10000
9
10000
10
sravutzaza.babaa
10000
11
suea
10000
12
Storyman.beam
10000
13
เซียนจิ๊กโก๋
10000
14
สิงห์ใต้
10000
15
TdedHot
10000
16
10000
17
10000
18
10000
19
นายคำหมาน
10000