ลำดับที่ ชื่อเซียน แต้มที่มี
1
hulk
340252
2
neymar
57000
3
10000
4
rong
10000
5
tdedhot33
10000
6
lookpear
10000
7
ERRor
10000
8
10000
9
tanawoot.amzaa.5
10000
10
10000
11
10000
12
sravutzaza.babaa
10000
13
suea
10000
14
Storyman.beam
10000
15
เซียนจิ๊กโก๋
10000
16
สิงห์ใต้
10000
17
TdedHot
10000
18
10000
19
10000