ลำดับที่ ชื่อเซียน แต้มที่มี
1
rong
10000
2
tdedhot33
10000
3
lookpear
10000
4
ERRor
10000
5
10000
6
tanawoot.amzaa.5
10000
7
10000
8
10000
9
sravutzaza.babaa
10000
10
suea
10000
11
Storyman.beam
10000
12
เซียนจิ๊กโก๋
10000
13
สิงห์ใต้
10000
14
TdedHot
10000
15
10000
16
10000
17
10000
18
นายคำหมาน
10000
19
เตียบ่อกี้
10000